کرکره های صنعتی

ویژگی ها
  • استفاده از تیغه های آلمینیوم 100 میلیمتری و گالوانیزه 100 تا120 میلیمتری با کپس و ریل ضد باد
  • مناسب بریا ابعاد های بزرگ و محیط های دارای وزش باد بالای 80 کیلومتر در ساعت
  • استفاده از انواع موتور های ساید با خروجی گشتاورهای مناسب با وزن کرکره
  • دارای خلاص کن هندلی و زنجیری

کاتالوگ