ستونی

ویژگی ها
  • گزینه ای مناسب جهت ورودی مکان های امنیتی و انسداد مسیر
  • دارای فوندانسیون بسیار مستحکم در برابر برخورد وسایل نقلیه
  • دارای مکانیزم محرک هیدورلیکی
  • متوسط زمان بالا آمدن 7 ثانیه و متوسط زمان پایین امدن 4 ثانیه می باشد

کاتالوگ