درب انحنادار

وزن درب حداکثر وزن لنگه درب متحرک : دولنگه ۲۰۰ کیلوگرم
طول کمان اپراتور حداقل ۲۷۰ سانتی متر و حد اکثر ۶۰۰ سانتی متر
میزان تردد روزانه نامحدود
سایر قابلیت ها قابلیت نصب باتری Backup و قفل الکترومکانیکی

کاتالوگ