درب کشویی

تیپ وزن سبک

وزن درب حد اکثر وزن لنگه درب متحرک: تک لنگه ۱۰۰ کیلوگرم و دولنگه ۱۸۰ کیلوگرم
عرض درب حداکثر عرض دهانه ۴۴۰ سانتی متر
میزان تردد روزانه قابل استفاده در مکان هایی با تردد متوسط روزانه
سایر قابلیت ها قابلیت نصب باتری Backup و قفل الکترومکانیکی

تیپ وزن سنگین

وزن درب حد اکثر وزن لنگه درب متحرک: تک لنگه ۱۲۰ کیلوگرم و دولنگه ۲۴۰ کیلوگرم
عرض درب حداکثر عرض دهانه ۶۶۰ سانتی متر
میزان تردد روزانه نامحدود
سایر قابلیت ها قابلیت نصب باتری Backup و قفل الکترومکانیکی

کاتالوگ