درب تلسکوپی

وزن درب حداکثر وزن لنگه درب متحرک : دو لنگه۲۰۰ کیلوگرم و چهارلنگه ۲۶۰ کیلوگرم
عرض درب حداکثر عرض دهانه ۶۶۰ سانتی متر
میزان تردد روزانه نامحدود
سایر قابلیت ها قابلیت نصب باتری Backup و قفل الکترومکانیکی

کاتالوگ