مدل flod-up

جنس درب anti-static UPVC Curtain
قابلیت تعبیه پنجره دید دارد - از جنس PVC
سرعت درب حداکثر سرعت باز و بسته شدن درب 0.8m/s
مقاومت در برابر باد

تا عرض تردد 6 متر :حداکثر 115km/h

تا عرض تردد 6 متر به بالا :حداکثر 100km/h

حداکثر ابعاد دهانه تردد عرض 10 متر و ارتفاع 6 متر

کاتالوگ