مدل spiral

جنس درب ساندویچ پنل (ضخامت پنل 42 میلیمیتر و ارتفاع هر پنل 225 میلیمتر)
سرعت درب

حداکثر سرعت باز شدن درب 2.5m/s

حداکثر سرعت بسته شدن درب 0.5m/s

مقاومت در برابر باد تا حداکثر 133km/h
حداکثر ابعاد دهانه تردد عرض 6500 میلیمتر و ارتفاع 6000 میلیمتر
سایر قابلیت ها
  • قابلیت تعبیه پنجره دید در پنل ها
  • مجهز به مکانیزم هدایت کننده حلزونی (spiral)برای جلوگیری از استهلاک پنل ها در هنگام باز و بسته شدن درب
  • امکان افزایش سرعت درب
  • ضریب انتقال حرارت : UD=1.95W /m2K
  • ضریب انتقال صوت : R=26db

کاتالوگ