Dalian Golden House

دارای استاندارد UL و مورد تایید سازمان آتش نشانی

جنس درب گالوانیزه
ضخامت ورق درب ضد حریق 1.2 میلیمتر
جنس چهارچوب درب گالوانیزه
ضخامت ورق چهارچوب درب ضد حریق 1.5 میلیمتر
هسته مرکزی

فوم

(ارائه هسته مرکزی در صورت نیاز می تواند پشم سنگ یا هانی کامب باشد .)

لولا LICKOOدارای استاندارد UL
آنتی پنیک CAMAX دارای استاندارد UL
دستگیره CAMAX دارای استاندارد UL
آرامبند FUEDRA دارای استاندارد UL
نوار درزبند KILARGO
بازشو تک / دو لنگه

کاتالوگ