- کاربری: قابل نصب در کارخانه های داروسازی، صنایع الکترونیک، آزمایشگاه ها، صنایع غذایی و غیره

- درزبندی کامل درب برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و آلودگی به محیط مورد نظر

- هماهنگی کامل با شرایط و استانداردهای وضع شده برای محیط های مذکور

- استفاده از مواد مقاوم در برابر رطوبت و شسشتشو در طراحی درب

- قابل ارائه به صورت غیر اتوماتیک و اتوماتیک

- قابل ارائه به صورت لولایی (تک لنگه و دو لنگه) و کشویی (تک لنگه و دو لنگه)

 

2014 Aryatotem – www.aryatotem.com. All Rights Reserved. Powered by Aryatotem. Site by Aryatotem